Diversitat Lingüística

Del 12 al 19 Novembre 2018

Com es pot fer operatiu tot aquest potencial de coneixement i creació latent en la diversitat lingüística? Com fer que aquesta sigui una font productiva de la nostra imaginació i de la nostra creativitat social i política?  Més info >

Aquesta estada és en col·laboració amb Linguapax

LINGUAPAX és una organització que protegeix i promou la revitalització de la diversitat lingüística mundial per contribuir al diàleg i la pau.