Innovació Pedagògica II

Del 18 febrer al 18 març de 2019

REPENSAR L’ESCOLA

Després de l’èxit de l’estada d’“Innovació pedagògica I, repensant l’escola” del 2018, organitzem una altra estada a Faber, del 20 de febrer al 20 de març de 2019, dedicada a la pedagogia, als nous corrents del segle XXI i a reflexionar sobre com ha de ser l’escola del futur.

L’escola és una institució d’actualitat permanent. És una de les bases de la nostra societat i ocupa una part del nostre temps, de les nostres vides i, també, del nostre pensament. Els debats sobre l’educació són sempre vius i controvertits. Se succeeixen en el temps i mostren com els diferents corrents pedagògics friccionen els uns amb els altres.

Quins nous models d’escola podem proposar? Com hem de pensar els conceptes d’equitat i de justícia social, d’igualtat d’oportunitats a l’hora d’organitzar el sistema educatiu? I el temps i l’espai, com els hem d’usar i viure, a l’escola? Podem descriure les noves gramàtiques de l’educació? Podem descriure noves formes d’avaluació? Com construïm el currículum? Quina ha de ser la relació amb les noves tecnologies? Quin paper han de tenir els rols de gènere dins del sistema educatiu? Podem preparar l’escola per a un món globalitzat? També, és clar, ens preguntarem com s’ha de relacionar l’escola amb altres institucions educatives, socials i culturals.

Aquests, i d’altres que s’hi puguin relacionar (treballs per projectes, llibres de text, estructura i tipologia de classes o temps escolars), són alguns dels eixos de treball que se seguiran a Faber durant aquest període.

Es per això que fem una crida a residents que vulguin optar a una de les beques que ofereix Faber. Poden optar-hi tot tipus de professionals que treballin en l’àmbit educatiu o que hagin reflexionat sobre l’escola, els seus problemes i les seves oportunitats. També investigadors, pedagogs, sociòlegs de l’educació, antropòlegs, economistes, advocats, gestors o qualsevol altre professional que tingui un projecte relacionat amb aquest àmbit.

L’objectiu de Faber és afavorir l’intercanvi entre els residents i la comunitat educativa que els acull, a Olot, a la Garrotxa i a Catalunya.