Gener 2018

Faber acull durant un mes urbanistes, arquitectes, sociòlegs, artstes, escriptors, economistes, antropòlegs, politòlegs i tota mena de professionals la feina dels quals està relacionada amb l’urbanisme. 

Menys de 100.000. Urbanisme i el futur de les ciutats petites i mitjanes

La ciutat, com a forma d’organització de la complexitat humana, serà una de les protagonistes del segle XXI. I ho serà, com ho ha estat durant el XX, perquè serà un dels centres a partir dels quals es crearan la resta de discursos sobre l’home i sobre tot el que l’afecta. La política, la cultura, la família, el treball i tots i cadascun dels aspectes que hem de tenir en compte per definir-lo.

La ciutat és el punt de trobada de discursos i de fluxos i formes de poder. La globalització, les noves tecnologies de la informació, les xarxes socials, la mobilitat de les persones i molts altres conceptes estan modificant la forma de la ciutat i la percepció que en tenim. Els resultats no són, emperò, ni fotos fixes ni categories universals. Hi ha tot de circumstàncies que indiquen que la definició de la ciutat també serà un camp de batalla conceptual.

Què és una ciutat? Per què els discursos sempre tenen en compte les ciutats globals, les megalòpolis però no se centren en les ciutats mitjanes i petites? Quines han de ser les respostes d’aquestes ciutats als reptes del segle XXI en un context de globalització? Com poden fer aportacions a la resta de ciutats i relacionar-se amb ciutats de països i cultures diferents o llunyanes?

És per tot això que en volem parlar, a Faber, d’aquests reptes, conscients que hi ha una necessitat de reflexionar-hi també des de les ciutats petites i mitjanes. Els termes del debat que s’han de crear han d’afectar especialment aquelles ciutats que tenen la responsabilitat d’equilibrar el territori amb les grans capitals. La capacitat integradora de l’urbanisme ha d’arribar també a ciutats que el mateix urbanisme, de vegades, no situa en el centre de la discussió.

A Faber volem dedicar una estada a l’urbanisme de les petites i mitjanes ciutats. Fem una crida a urbanistes, arquitectes, sociòlegs, artistes, escriptors, economistes, antropòlegs, politòlegs, artistes i a tot tipus de professionals i els animem a presentar projectes que segueixin les línies de treball i pensament anteriorment descrites.

Related posts