Dansa BIDE

Setembre 2018

BIDE (Barcelona Internacional Dance Exchange) és una organització que ofereix serveis a professionals del moviment (coreògrafs i ballarins) i performance des de l’any 2007 fins a l’actualitat. Un dels objectius de BIDE és donar valor a les arts del moviment dins del context social contemporani. BIDE impulsa la movilitat i l’intercanvi entre artistes de diferents edats, cultures i trajectòries, i també promou el diàleg entre diferents models, ideologies i realitats mitjançant dinàmiques de participació transversals. Treballa amb una estructura per a l’intercanvi i formació creativa amb forma de laboratoris.

BIDE organitza tres tipus d’activitats durant l’any:

1. Lab-meeting, un esdeveniment d’una setmana que se celebra cada primavera a La Caldera de Les Corts a Barcelona, i Lab-meeting satèl·lit és el mateix format del Lab-meeting però se celebra a altres indrets, fora de la seva seu i amb una durada de tres o cinc dies, a demanda del lloc que el contractin.

2. Lab-residency, un programa de residències en col·laboració amb els nostres socis.

3. Seminaris d’introducció al treball de laboratoris de BIDE i conferències sobre xarxes d’emprenedoria dels artistes.

Durant la nostra estada a Faber ens reunirem tot l’equip de BIDE per fer diagnòstic del projecte, establir les línies de treball i el futur de l’empresa, deliberar el pla de negoci a escala nacional i internacional, observar les sinergies dels components de l’equip i encarar el període 2018-2020. Amb aquesta residència, l’equip de BIDE inicia un treball d’acompanyament amb en Toni González, assessor de projectes culturals.