Feminisme

23 octubre –

27 novembre

2017

Faber acull durant un mes professionals, investigadors i artistes que basin el seu treball en el feminisme, ja sigui des d’un punt de vista teòric, empíric o artístic.

La segona estada de la tardor de 2017 estarà dedicada al feminisme. Si hi ha algun tema que mereixi la nostra atenció, aquest és sense cap mena de dubte l’equitat entre els gèneres i les formes en què les desigualtats de gènere s’entrecreuen amb altres formes d’identitat com la classe, l’ètnia, l’orientació sexual, entre d’altres.

Faber pretén acollir diversos candidats d’arreu del món per tal de reflectir en el treball dels residents la diversitat de papers. És per això que busquem professionals, investigadors i artistes que basin el seu treball en el feminisme, ja sigui des d’un punt de vista teòric, empíric o artístic. Acceptem projectes de totes les disciplines.

Qui pot sol·licitar plaça a Faber? Faber és una residència interdisciplinària. Qualsevol professional, investigador, artista o escriptor que tingui un projecte relacionat amb el feminisme i que cregui que pot intercanviar coneixements i comprometre’s i participar en activitats. Aquestes activitats (conferències, taules rodones, seminaris, grups de treball) poden estar adreçades a especialistes, però també al públic en general o a estudiants –de diferents nivells. Per avaluar els projectes tindrà en compte el currículum del candidat, el projecte de treball, la qualitat de les activitats de retorn proposades i la flexibilitat per adaptar-se a públics diversos.

Termini: 30 d’agost de 2017

Comunicació de resultats: 30 d’agost de 2017 o abans

Presentar candidatura