Dansa BIDE II

Del 22 al 24 de novembre de 2019

BIDE (Barcelona Internacional Dance Exchange) és una organització que ofereix serveis a professionals del moviment (coreògrafs i ballarins) i performance des de l’any 2007 fins a l’actualitat. Un dels objectius de BIDE és donar valor a les arts del moviment dins del context social contemporani mitjançant l’intercanvi creatiu i el treball en xarxa entre professionals de les arts escèniques d’àmbit internacional. BIDE impulsa la movilitat i l’intercanvi entre artistes de diferents edats, cultures i trajectòries, i també promou el diàleg entre diferents models, ideologies i realitats mitjançant dinàmiques de participació transversals. Treballa amb una estructura per a l’intercanvi i formació creativa amb forma de laboratoris.

BIDE organitza tres tipus d’activitats durant l’any:

  1. Lab-meeting, un esdeveniment d’una setmana que se celebra cada primavera a La Caldera de Les Corts a Barcelona, i Lab-meeting satèl·lit és el mateix format del Lab-meetingperò se celebra a altres indrets, fora de la seva seu i amb una durada de tres o cinc dies, a demanda del lloc que el contractin.

  2. Lab-residency, un programa de residències en col·laboració amb els nostres socis.

  3. Seminaris d’introducció al treball de laboratoris de BIDE i conferències sobre xarxes d’emprenedoria dels artistes.

Durant la nostra estada a Faber ens reunirem tot l’equip de BIDE per acabar la consultoria que s’ha dut a terme durant tot el curs passat per redefinir el model de negoci i dissenyar un pla estratègic. La trobada de l’equip en un entorn tranquil ens ajudarà a valorar el treball fet i establir els passos necessaris per a la nova etapa del projecte.