El futur de les institucions culturals

Del 13 de setembre al 11 d’octubre de 2019

CONEIXEMENT I DIVULGACIÓ

Les institucions culturals d’arreu del món veuen com canvien les circumstàncies i els espais que les van crear i que fan que tinguin sentit. Canvia la cultura i canvia el món, canvien els públics i el coneixement que volen transmetre i canvien les distàncies entre espectadors i productors. Canvia el concepte d’autoritat, el d’exposició… Tot canvia, també la legitimitat i l’autoritat dels qui poden decidir com es comparteix el coneixement perquè canvia la identitat dels qui ho poden dir.

¿Podem portar un museu al telèfon? ¿Quins són els límits dels mediadors? ¿Tenen sentit els museus al segle XXI? ¿Quina responsabilitat tenen els gestors culturals i quin marge de maniobra? ¿Com redefinim els espais en una època tan accelerada com la nostra? ¿Podem democratitzar aquests espais i, si és així, quins mecanismes i quins marges trobem? ¿Quin és el rol de l’administració i de l’empresa? ¿Públic o privat? Aquestes i moltes altres preguntes seran objecte de debat a Faber durant l’estada “El futur de les institucions culturals”.

Volem debatre, entre tots, els reptes que afronten institucions com museus, biblioteques, fundacions, centres culturals i tot tipus d’equipaments.