Polítiques de diversitat

Del 21 d’octubre al 22 de novembre de 2019

POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

En un món globalitzat i globalitzador les preguntes que ens fem sobre les polítiques que han de descriure o gestionar els fluxos de persones són cada vegada més nombroses. Els conflictes polítics, els canvis socials i econòmics, els acords comercials i diplomàtics tenen com a conseqüència migracions, de vegades voluntàries, de vegades forçades. Situacions com les del Brexit, el mur de Trump o les rutes migratòries del nord d’Àfrica són només tres exemples de la diversitat de situacions a què ens enfrontem de manera habitual.

Els països han d’afrontar situacions que els qüestionen, que friccionen amb el seu status quo. Hi ha canvis demogràfics, noves religions, piràmides d’edat que modifiquen la seva forma, noves creences i oportunitats econòmiques i de treball. Problemes i oportunitats que no són nous, no en va fa segles que es busquen noves terres i nous pobles. Avui la informació de què disposem és ingent.

El coneixement, també, però cal ordenar-lo. Volem debatre entre tots els reptes que afronten els governs, les institucions i els ciutadans que han de conviure amb aquests canvis.