Charo Altable | Residència Faber | 25 d’abril de 2018

El taller es va fer a L’Ideal (Olot) i el grup estava format per set nois i sis noies adolescents, de diversa procedència, amb dificultats per a l’escolta i el compliment dels compromisos establerts en el grup. Tot i això vam aconseguir establir una comunicació de confiança i van poder fer alguns exercicis de relaxació, visualització, pintura i expressió corporal durant una hora i mitja. Van expressar que els va agradar l’experiència i en van sortir contents.

Aquest taller m’ha demostrat, d’una manera molt evident, la necessitat que tenien aquests adolescents d’escolta, comprensió i bon tracte. Necessiten més ocupar el seu temps en activitats que els donin un sentit d’utilitat i pertinença, com ara un grup de teatre, de ritme amb tambors, grup esportiu o qualsevol altra activitat on puguin demostrar les seves capacitats. Això és urgent per al seu benestar i integració. Això és el que avaluem amb les educadores que van observar el procés.