​Dimarts 24 d’abril, de 17.30 h a 20.30 h | Hotel Riu Fluvià | ACTIVITAT GRATUÏTA

Roxanna Pastor ofereix un taller vivencial, un espai de bon tracte per escoltar un conte savi que ens convidarà al públic a expressar les seves pròpies emocions i apropar-se de forma resilient a les situacions de crisi. Aquest taller forma part del projecte d’investigació “Escucharte: Cuentos de Sabiduría para la transformación, la educación y el buen trato”.

Inscriu-te enviant un correu a: info@faberresidency.com

Nombre de places: 15

Hotel Riu Fluvià