​Dijous 26 d’abril, a les 18.30 h | Hotel Riu Fluvià | ACTIVITAT GRATUÏTA

Heike Freire no farà la conferència habitual, amb preguntes i comentaris al final, sinó que en aquest acte el públic participarà des del principi en la tasca de teixir o entreteixir una conversa. Cada persona s’implicarà “sencera”, amb tot el seu ésser, en un treball d’escolta profunda, de si mateixa i dels altres, que posarà en joc els pensaments però també les sensacions, emocions, imatges, records i experiències viscudes.

Inscriu-te enviant un correu a: info@faberresidency.com

Nombre de places: 45

Hotel Riu Fluvià