Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i Institut Municipal d’Educació| Trobada amb Alessandra Romeo

Vam aprofitar la residència d’Alessandra Romeo per fer una trobada i intercanviar opinions amb personal tècnic del servei d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i de l’Institut Municipal d’Educació. La mirada de l’Alessandra i els projectes que ha dut a terme en diferents espais incorporant la percepció del paisatge urbà que tenen els infants és del tot engrescadora.

El disseny de l’espai públic pensat com un espai de tots, compartit i d’ús ciutadà que ha de ser útil i respondre a les necessitats de les persones que l’utilitzen va ser el principal eix de debat de la trobada. Aquesta necessitat, però, xoca sovint amb els models arquitectònics i en com es dissenyen els espais públics actualment en molts països. Aconseguir que el disseny dels espais comuns d’una ciutat es treballin en equips multidisciplinaris que permetin incloure visions i coneixement sobre arquitectura, disseny, però també sobre diversitat d’usos, dinàmiques o models relacionals de la zona era una proposta de l’Alessandra amb la qual vam coincidir des d’un inici.

El pas següent és com aconseguir que aquests espais es construeixin també des de la mirada dels infants i com aconseguim que ells puguin dir la seva en la construcció del model de ciutat. Una mirada que encaixa perfectament amb alguns dels projectes que actualment duem a terme des de la ciutat.