CIEMEN Barcelona

Dimecres 8 de febrer, a les 19 h

En aquesta trobada l’escriptora Alissa Ganíeva parlarà del paper de la dona i de l’Islam a Rússia i al Daguestan, d’on és originària; dels rols de gènere en el nord del Caucas i dels desafiaments religiosos d’avui dia en aquesta regió. L’any 2009 Ganíeva va guanyar el Debut literary prize amb Salaam, Dalgat!, i és també autora de la novel·la traduïda al català La muntanya de la festa. La trobada serà conduïda per Marta Ter, investigadora a l’Observatorio Eurasia.

La muntanya de la festa és una novel·la que gira entorn de Xamil, un jove periodista de Makhatxkalà, la capital, i la seva reacció davant els rumors que corren que el govern rus construeix un mur per separar les zones musulmanes del Caucas de la resta de Rússia.

* L’acte serà en anglès.