Consorci d’Acció Social de la GarrotxaTrobada amb Brenda Parker, Anne McCullogh i Negin Armioun

Brenda Parker, Anne D. McCullogh i Negin Armioun van tenir una trobada d’intercanvi amb personal tècnic del servei d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Una interessant conversa sobre com aconseguir i fer realitat la participació de la ciutadania per millorar el desenvolupament social de territoris concrets. Vam centrar-nos especialment a buscar maneres d’aconseguir la participació d’aquelles persones que habitualment queden excloses d’aquests processos i, des d’un punt de vista social, de qui habitualment no participa.

La importància de fer-ho des d’una mirada propera, de respectar els temps que aquests processos necessiten, de ser honestos, de fer petits projectes i no grans canvis urbanístics i de fer que la ciutadania visquem els projectes com a nostres van ser les principals conclusions o afirmacions que vam compartir en la trobada. Un dels punts base és que la clau d’aquesta participació és que hi hagi un sentiment de comunitat, de sentiment de pertànyer a un mateix grup entre els veïns d’una determinada zona; sense això, és difícil poder-los implicar en projectes comuns.

Les tres residents ho treballen en diferents zones i des de diferents estratègies i mirades (teatre de l’oprimit, feminisme, vivencial…) però conèixer molt bé el territori, les persones que hi viuen i les dinàmiques que s’hi donen eren tres factors comuns i imprescindibles en tots tres projectes i relats.

Des del personal tècnic del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ens va servir com un espai de reflexió per continuar treballant i enfocar millor els processos de participació i xarxa veïnal que ja fa uns anys que existeixen en els diferents municipis de la comarca i en alguns barris de la ciutat d’Olot. Una trobada molt útil i que ens serveix per continuar repensant la nostra funció.